خرید اشتراک

یک ماهه

50 هزار تومان
0 هزار تومان
 • آزمون‌های جامع گرامر و وکب
 • برنامه ریزی اختصاصی برای آمادگی آیلتس
 • معرفی منابع استاندارد برای مطالعه و تمرین
 • سمپل‌های استاندارد و دسته بندی مطالب
 • درسنامه‌های اینتراکتیو کتاب‌های معتبر
 • آزمون‌های آنلاین آیلتس با پاسخ تشریحی
 • پاسخ تشریحی کتاب‌های کمبریج
 • ارائه‌ی گزارش‌‌های نموداری از روند پیشرفت

سه ماهه

150 هزار تومان
0 هزار تومان
 • آزمون‌های جامع گرامر و وکب
 • برنامه ریزی اختصاصی برای آمادگی آیلتس
 • معرفی منابع استاندارد برای مطالعه و تمرین
 • سمپل‌های استاندارد و دسته بندی مطالب
 • درسنامه‌های اینتراکتیو کتاب‌های معتبر
 • آزمون‌های آنلاین آیلتس با پاسخ تشریحی
 • پاسخ تشریحی کتاب‌های کمبریج
 • ارائه‌ی گزارش‌‌های نموداری از روند پیشرفت

شش ماهه

300 هزار تومان
0 هزار تومان
 • آزمون‌های جامع گرامر و وکب
 • برنامه ریزی اختصاصی برای آمادگی آیلتس
 • معرفی منابع استاندارد برای مطالعه و تمرین
 • سمپل‌های استاندارد و دسته بندی مطالب
 • درسنامه‌های اینتراکتیو کتاب‌های معتبر
 • آزمون‌های آنلاین آیلتس با پاسخ تشریحی
 • پاسخ تشریحی کتاب‌های کمبریج
 • ارائه‌ی گزارش‌‌های نموداری از روند پیشرفت